SSP/UNGETEAM samarbejdet
 
SSP er en forkortelse af skole, socialforvaltning og politi.
Formålet med dette arbejde er at forebygge børne- og ungdomskriminalitet - dels ved almindelig oplysningsvirksomhed og dels ved en særlig indsats overfor specielt truede børn og unge.
 
Skolen har som opgave at forberede eleverne til "medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre."
At forebygge børne- og ungdomskriminalitet er dermed en af skolens opgaver - en opgave som skolen har i et samarbejde med hjemmene.
 
For at hindre ungdomskriminalitet er det derfor megete vigtigt, at forældrene giver skolen et praj om, at nu er tiden inde til, at vi bør arbejde med dette undervisningstema.
Henvendelsen kan ske til elevernes klasselærer eller SSP kontaktpersonen på Løgstør Skole, lærer Helle Møller.
 
 
Her er et link til Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside, hvor der står mere om SSP samarbejdet:
 
UNGIVHK.DK
 
 
 
 
Hvis skolen har mistanke om misbrug hos en elev, igangsættes følgende:
 
- forældrene kontaktes
- underretning til kommunen
- tværfagligt samarbejde
- samtaler med SSP/Ungemedarbejder
 
 
Derudover står SSP/Ungeteamet altid til rådighed - også for direkte henvendelser fra både forældre og elever.
 
Her kan du læse mere om Ungeteamet: http://www.ungivhk.dk/ungdomsteam/
 
Kontaktpersoner hos SSP/Ungeteam:
 
Vehid Poskovic: 29 68 80 12
 
Stefanie Thijsen: 30 84 37 01