Indskolingen er børnenes første møde med skolen. I indskolingen vægter vi mødet i børnehøjde. Vi arbejder med fællesskab både i klassen og mellem klasserne. Her arbejdes der med udskudt klassedannelse i 0. klasse, hvilket vil sige, at der først dannes klasser i foråret i 0. klasse. For os er fællesskabet med til at give tryghed, genkendelighed og et fælles ansvar.  Dette ses også i vores makkerordning. Her sættes eleverne fra 0. og 2. klasse sammen parvis, og disse par bruges i det daglige til blandt andet læse-, computer- og legemakker.

I indskolingen arbejder vi ud fra ”Løgstør-modellen”. Løgstør-modellen er en struktur, hvormed vi planlægger og gennemfører vores undervisning. Denne struktur har fokus på klasseledelse og ro til læring for alle.

Annette Adamsen - Aa
​​​​​​​
Uddannet fra Aalborg Seminarium 2004 med linjefag i dansk, billedkunst, natur/teknologi, biologi og madkundskab.

Har diplom i ’Mediepædagogisk og organisatorisk vejledning’ og fungerer som IT-vejleder.
Har været ansat på Løgstør Skole siden 1. august 2004.

Camilla Nøhr - CN
Linjefag i dansk, billedkunst, historie og natur/teknologi. Underviser desuden i engelsk.
Har taget diplom i Relation og Pædagogik i 2013/14 ved UCN.
Har været ansat på Løgstør Skole siden 1. august 2015.

Hanne Risdal - HR
Uddannet fra Ranum Statsseminarium i 1983.
Underviser i dansk, matematik, kristendom og billedkunst.
Har været ansat på Løgstør Skole i umindelige tider.

Camilla Kjær - Ck
Uddannet folkeskolelærer fra Aalborg Seminarium 2006.
Jeg underviser i matematik, historie, kristendom, natur/teknologi, geografi og madkundskab.
Har været ansat på Løgstør Skole siden 2006.

Gitte Bach Nielsen - GN
Uddannet i 2008 fra Aalborg Seminarium med linjefag i dansk, natur/teknologi, idræt, svømning og madkundskab.
Har været ansat på Løgstør Skole siden 1. august 2018.

Jane Kjær Nielsen - JK
Uddannet børnehavepædagog fra Børnehave- og fritidpædagogseminariet i Aalborg i 1988.

Pædagog i SFO Bøgen og har UUV-timer i skolen.
Har taget relevante kurser indenfor mit fag.
Har været ansat på Løgstør skole siden 2002.

Jane Aaquist Toft - JT
Uddannet pædagog fra UCN Aalborg, i 2009, med idræt som linjefag.

Ansat som børnehaveklasseleder siden aug. 2017.

Konni Mortensen - KM
Jeg blev uddannet pædagog i 1997 fra Ranum.
Jeg har en bred vifte af arbejdserfaring. Har arbejdet som konstitueret leder, souschef og støtte i 0. klasse i Vester Hornum. Ligeledes har jeg arbejdet i  AKT klassen og på SFO i  Farsø. Derudover har jeg været i LBO i Hvalpsund og i gårdbørnehaven Valhalla i Farsø.
Siden 2010 har jeg arbejdet på Løgstør skole som støtte og skolefritidspædagog.

Line Breum Kristensen - LB
Uddannet pædagog fra Ranum Seminarium 2002.
Ansat som børnehaveklasseleder siden aug. 2014.

Derudover motoriklærer siden 2009 med uddannelse fra BIB i Års.

Marianne Rosenberg Thomsen - MT
Uddannet folkeskolelærer fra UC Syd i 2014.

Underviser i dansk, matematik, kristendom og natur/teknologi.
Har været ansat på Løgstør Skole siden 1. august 2017.

Susanne Imer - SI
Uddannet lærer i 1982 fra Ranum Statsseminarium.
Fungerer som læsevejleder og læringsvejleder (skolebibliotekar). Underviser desuden i dansk som andetsprog og ekstra dansk.

Har været ansat på Løgstør Skole siden 1995.

Susanne Sørensen - SØ
Uddannet Fritidspædagog fra Ålborg i 1988.
Ansat som souschef i Bøgen og har UUV timer i skolen.
Har deltaget i relevante kurser. Fokusområde: Natur - bål og køkkenhave.

Ansat på løgstør skole i 1997.

Tina Høgsted Kristensen - TK
Jeg blev uddannet pædagog i 1999, jeg har været ansat på Løgstør skole lige siden.

Jeg har taget relevante kurser undervejs for at dygtiggøre mig, jeg har fx to diplom moduler i pædagogik.
Jeg varetager UUV timer på skolen, samt lidt vikar timer rundt på skolen. Jeg er dog primært ansat i SFO Bøgen.
Jeg har både været hos vores førskolegruppe samt i de forskellige klasser i indskolingen. Jeg har pt vores trivselsgruppe som både snakker trivsel samt sproglig udvikling. Jeg er ansvarlig for fokusområdet natur, hvor jeg snakker med børnene om dyrene i naturen og om at passe på den.

Tina Svit Pedersen - TP
Jeg blev uddannet pædagog på Ranum Seminarium i 2007.

Jeg startede på Løgstør Skole 2017, hvor jeg er tilknyttet bøgen og 0.klasse.