I mellemtrinnet arbejder personalet for at skabe en tryg hverdag. Dette tilstræbes ved at have en tæt og konstruktiv dialog blandt kolleger, med forældre og elever.
Hvis vores elever har en tryg hverdag, tror vi på, at det er grobund for et godt læringsmiljø og et højt fagligt niveau, hvor den enkelte elev bliver så dygtig så muligt.
Vi er af den overbevisning, at det er godt at være forskellige, hvilket giver mulighed for at lære af andre, der ikke er ligesom en selv. I mellemtrinnet er der plads til forskelligheder.
Vi tilstræber en hverdag med struktur og derfor er klasseledelse en af de metoder, der bliver vægtet højt i mellemtrinnet.
Vi har fokus på det sociale fællesskab og har derfor valgt at have mobilfri afdeling. Vi har fokus på at lave fælles aktiviteter i form af samling, bevægelse, læsebånd, matematikbånd og andre faglige bånd. Vi tilstræber en god stemning og højt humør.

Navn: Anne Marie Johansen
Initialer: Aj
Underviser i: Matematik, kreativ blok, kristendom, n/t, historie og specialundervisning i matematik.
Har en pædagogisk diplomuddannelse i matematik og er matematikvejleder.

Navn: Annette Skræp

Initialer: As

Underviser i: Engelsk, matematik og kreativ blok.

Navn: Birgitte Mermolja
Initialer: Bm
Underviser i: Tysk, kristendom og historie

Navn: Dorthe Adelsen
Initialer: Da
Underviser i: Dansk, madkundskab og suppl. undervisning i dansk. 
Er læsevejleder og har timer på biblioteket.

Navn: Hanne Rosendal Nielsen
Initialer: Hn
Underviser i: Tysk, matematik og idræt.

Navn: Heidi Søndergaard Budolfsen
Initialer: Hs

Underviser i: Dansk, idræt, historie, kristendomskundskab og natur/teknologi

Navn: Joël Christopher Barry Hansen
Initialer: Jc
Underviser i: Engelsk, natur og teknologi, idræt og svømning

Navn: Karen Kristine Axelsen
Initialer: Ka
Underviser i: Musik og tysk

Navn: Mette Pedersen
Initialer: Mp
Underviser i: Dansk, engelsk, billedkunst, historie og kristendom

Navn: Peter Lundorf Rasmussen
Initialer: Pl
Underviser i: Dansk, matematik, idræt, svømning og natur/teknologi

Navn: Susan Brunsgaard
Initialer: Sb
Underviser i: Dansk og kreativ blok.
Er trivselslærer og inklusionsvejleder.