Udskolingsafdelingen

Vi er et godt sammentømret lærerteam med fokus på trivslen hos den enkelte elev såvel som i fællesskabet. Vi arbejder alsidigt og målrettet med at udvikle eleverne fagligt og socialt.

Vi vægter forskellighederne i gruppen højt. At supplere og udnytte hinandens kompetencer er en fast del af hverdagen i udskolingsteamet. Alt dette med elevens udvikling for øje.

Navn:                                 Anders Greve

Initialer:                              Ag

Uddannet lærer:                2014

Ansat på Løgstør Skole:    2014

Underviser i fagene:          Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi, Science

Navn:                              Gert Rohde

Initialer:                          Gr

Uddannet lærer:              2000

Ansat på Løgstør Skole:    2000

Underviser i fagene:         Matematik, Idræt, Biologi, Geografi, Svømning, Sport/sundhed

Navn:                              Louise Hyllested

Initialer:                           Lh

Uddannet lærer:               2006

Ansat på Løgstør Skole:    2006

Underviser i fagene:         Dansk, Engelsk, Idræt, Dansk som 2. sprog, Sport/sundhed, It-vejleder

Navn:                              Louise Sølund Røgilds

Initialer:                          Lr

Uddannet lærer:              2007

Ansat på Løgstør Skole:    2007

Underviser i fagene:         Dansk, Samfundsfag, Historie, Kristendom, Idræt, International linje

Navn:                              Matthias Delaire

Initialer:                           Md

Uddannet lærer:                2011

Ansat på Løgstør Skole:     2017

Underviser i fagene:          Dansk, Historie, Kristendom, Musik, Kreativ samt linjen “Fra idé til produkt”

Navn:                                Marianne Hjorth Andersen

Initialer:                            Mh

Uddannet lærer:                 1983

Ansat på Løgstør Skole:      1993

Underviser i fagene:           Dansk, Engelsk, International linje

Navn:                               Thomas Møller

Initialer:                           Tmø

Uddannet lærer:                2012   

Ansat på Løgstør Skole:     2012

Underviser i fagene:           Musik, Matematik, Fysik, Biologi, Geografi og Science  

Navn:                               Tom Kronborg Vestergaard

Initialer:                            Tv

Uddannet lærer:                1981

Ansat på Løgstør Skole:     1981

Underviser i fagene:          Matematik, Biologi, Geografi, Fysik/kemi og Science

Navn:                                Ulla Meyer Bæk       

Initialer:                            Ub

Uddannet lærer:                 2002

Ansat på Løgstør Skole:      2007

Underviser i fagene:           Dansk, Historie samt linjen “Fra idé til produkt”